VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:         Kormi s.r.o.

IČO:                51 276 534

DIČ:                2120651929

 IČ DPH:         SK 2120651929

Adresa:         Zimná 2, 974 05 Banská Bystrica

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: martina@zapisnikcestovatela.sk

 

 

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto produktu(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

 

 

Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*):

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

 

Dátum:

 

 

 

(*)Nehodiace sa škrtnite